У віснику публікуються статті, в яких розглядаються проблеми взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Зібрані результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії. У виданні знаходять відображення напрями сучасних досліджень наук про Землю, які проводяться з використанням новітніх методів: ГІС-технологій, моделювання, синергетичного підходу.

Зараз Вісник є одним з основних фахових видань даної тематики в Лівобережній Україні, надає можливість друкувати результати наукових досліджень науковцям вищих навчальних закладів не лише Харкова, але й інших міст України (Київ, Одеса, Львів, Суми, Хмельницький, Дніпропетровськ та ін.), а також науковцям близького й дальнього зарубіжжя. Постійно підвищується науковий рівень статей, збільшується кількість публікацій англійською мовою, залучаються іноземні автори, члени редколегії та рецензенти.

На початку 2015 року «Вісник» увійшов до таких міжнародних баз даних: WorldCat, BASE, ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich’s Periodicals Directory.

В університеті сформована географічна та геологічна наукові школи, теоретико-методологічні основи якої закладені у працях докторів географічних наук, професорів Л.М. Нємець, К.А. Нємця, С.В. Кострікова та докторів геолого-мінералогічних наук – професорів П.В. Заріцького, В.Г. Суярка, І.В. Височанського. Всі вони є членами редакційної колегії як нашого Вісника, так й інших видань України та Зарубіжжя.

Збірник наукових праць призначений для використання у вищих закладах освіти, у наукових установах та для фахівців у галузі наук про Землю.

Фахове видання з географічних та геологічних наук з 1999 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО «ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ВІСНИК – Офіційний сайт