Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура:

– Аспірантура за спеціальністю 04.00.06 – «Гідрогеологія». Навчання проводиться за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (3 роки) і без відриву від виробництва (4 роки) формами.

– Інститут шукачів по спеціальності 04.00.06 – «Гідрогеологія». Навчання без відриву від виробництва. Термін навчання встановлюється особисто здобувачем.

Бажаючі вступити до аспірантури повинні заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді з майбутнім науковим керівником і завідувачем кафедрою, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Орієнтовний перелік документів для вступу до аспірантури:

 1. Заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності.
 2. Службова записка на ім’я ректора, яку пише майбутній науковий керівник за результатами співбесіди.
 3. Особовий листок з обліку кадрів (завірити за місцем роботи).
 4.  2 фото 6х5 (як на паспорт) і 2 фото 3х4.
 5. Автобіографія (детально).
 6. Копії дипломів (бакалавра, магістра, спеціаліста) (завірити в нотаріальній конторі).
 7. Копії додатків до дипломів (з оцінками) (завірити в нотаріальній конторі).
 8. Виписка з протоколу засідання Вченої ради про рекомендацію до аспірантури / розгорнуту / – надається у рік закінчення вищого навчального закладу.
 9. Виписка з протоколу засідання відповідної кафедри про затвердження теми дисертації.
 10.   Список наукових праць (якщо є).
 11.   Ф.2.2. про складання кандидатських іспитів (якщо є) та довідки про здачу заліки (якщо є).
 12.  Реферат за темою дисертації або публікацію.
 13.  Відгук наукового керівника на реферат / статтю /.
 14.  Заявка з майбутнього місця роботи про те, що після закінчення випускник аспірантури буде працевлаштований (заявка повинна бути тільки з державної установи).
 15.  Копія направлення на роботу після закінчення вузу.
 16.  Медична довідка про стан здоров’я за формою ф. 286-В.
 17.   2 копії ідентифікаційного коду.
 18.   2 копії першої сторінки паспорта.
 19.  Копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів за попереднім місцем роботи).
 20.  2 папки (1 швидкозшивач, 2 із зав’язками), 10 конвертів, канцелярське приладдя.
 21.  Паспорт, диплом, додаток до диплома (з оцінками) – додаються особисто.

Документи подаються українською мовою.

Прийом документів 13-00 до 15-30, крім п’ятниці  суботи та неділі.

Контакти відділу аспірантури ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м Харків, 61077, кімната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завідувач відділу: Кургосова АнгелІна ВикторІвна