Еколого-геохімічна зйомка / Анотація  / Програма / Матеріали /

Геологія та гідрогеологія нафтогазоносних провінцій України/Анотація/Програма/Матеріали/

Геотермія нафтогазових родовищ / АнотаціяПрограма / Матеріали /

Гідрогеологічне прогнозування / Анотація / Програма / Матеріали /

Гідрогеологія родовищ нафти та газу/ Анотація / Програма / Матеріали /

Екологічна експертиза та аудит / Анотація / Програма / Матеріали /

Медична гідрогеологія / Анотація / Програма / Матеріали /

Методи очистки підземних вод / Анотація / Програма / Матеріали/

Мінеральні води / Анотація / Програма / Матеріали /

Основи водного господарства та організація господарсько-питного водопостачання /  Анотація / Програма / Матеріали /

Охорона підземних вод від забруднення та виснаження / Анотація / Програма / Матеріали /

Геоінформаційні системи в гідрогеології /Анотація Програма / Матеріали /

Організація геологорозвідувальних робіт  /Анотація / Програма / Матеріали /

Гідрогеотермія / Анотація / Програма / Матеріали /

Ресурси питних підземних вод  /Анотація / Програма / Матеріали /

Нафтогазова гідрогеологія / Анотація / Програма / Матеріали /

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини / Анотація / Програма Матеріали /

Нафтогазопромислова геологія / АнотаціяПрограма / Матеріали /