Основна частина Українських родовищ природного газу і нафти знаходяться в східному регіоні України. Це Харківська, Полтавська і Сумська області. Тут добувається до 90% відсотків вуглеводневої сировини в нашій країні. На цій території розташовані найбільші виробничі підприємства і наукові центри нафтогазового профілю.
У цей час більша частина родовищ природного газу і нафти експлуатується в режимі падаючого видобутку, а це приводить до активного вторгнення в поклади пластової води. Визначення шляхів проникнення цих вод у поклади вуглеводнів, оцінка швидкості цих процесів і можливості їх запобігання – це проблеми, які успішно можуть вирішувати гідрогеологи, що мають високий рівень знань у нафтогазовій геології. Гідрогеологічні матеріали широко використовуються при проведенні пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ. Зараз велика кількість гідрогеологів, випускників нашого університету, активно працюють у нафтогазовій галузі України.
У відповідності до програм за спеціалізацією «Нафтогазова гідрогеологія» на кафедрі гідрогеології читаються такі курси:

 

  • Гідрогеологія нафтогазових родовищ
  • Гідрогеологічні дослідження в процесі розробки родовищ вуглеводнів
  • Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія
  • Гідрогеотермія нафтогазових родовищ
  • Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини
  • Методика промислово-геологічних досліджень глибоких свердловин;
  • Науково-дослідний практикум.
  • Геоінформаційні системи в гідрогеології
  • Дорозвідка родовищ вуглеводнів
  • Процеси обводнення родовищ вуглеводнів