OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Старший викладач кафедри.

Інженер, молодший науковий співробітник , науковий співробітник. Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (1994) за спеціальністю «Гідрогеологія та інженерна геологія» і одержала кваліфікацію «геолог-гідрогеолог». Була здобувачем на кафедрі гідрогеології. Готує до захисту кандидатську дисертацію.

Викладає курси: “Вступ до фаху”,  “Інженерна геодинаміка”, “Загальна гідрогеологія”, “Основи гідрогеології та інженерної геології”, “Гідрогеологія України”, “Механіка грунтів”.

Напрямок наукової діяльності – геохімія донних відкладів водойм, екологічна і техногенна безпека.

Автор більше 20 публікацій.

Кімната 2-59

Список публікацій