1 курс

Загальна гідрогеологія 

Вступ до фаху

Охорона праці та БЖД

2 курс

Математичні методи обробки геологічної информації  

Ґрунтознавство 

 

3 курс

Інженерна геологія

Математичні методи обробки геологічної інформації

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі

Ґрунтознавство та механіка ґрунтів

4 курс

Економічна геологія

Медична гідрогеологія

Динаміка підземних вод

Інженерна геодинаміка

Регіональна гідрогеологія та гідрогеологія Украини

Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень

Гідрогеологічна моделювання

Нафтогазова гідрогеологія

Гідрогеохімия

Радіогідрогеологія

Інженерна гідрогеологія

Екологічна гідрогеологія

Оцінка запасів підземних вод

5 курс

Історія та методологія гідрогеології

Еколого-геохімічна зйомка 

Геоінформаційні системи в гідрогеології

Мінеральні води

Моніторинг гідрогеологічного середовища

Охорона та раціональне використання підземних вод

Гідрогеологія родовищ корисних копалин 

Ресурси підземних вод

Новітні технології контролю водних об’єктів

Медична гідрогеологія

Основи водного господарства та контроль якості підземних вод

Геотермія нафтогазових родовищ

Нафтогазопромислова геологія

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Гідрогеологія нафтових та газових родовищ