29.03.2019 в рамках святкування 75-річниці Геологічного факультету (ННІ «Інститут геології») кафедра гідрогеології та інженерної геології провела засідання Круглого столу «Сучасний стан гідрогеології та інженерної геології. Актуальні проблеми викладання профільних дисциплін та підготовки фахівців».

Від кафедри гідрогеології ХНУ імені В. Н. Каразіна у засіданні взяли участь зав. кафедри Удалов І. В. та ст. викл. Носик Д. Ю.

До роботи Круглого столу долучилися директор Навчально-наукового інституту «Інститут геології» д. геол. наук, професор Михайлов Володимир Альбертович та представники провідних ЗВО України з підготовки фахівців з гідрогеології та інженерної геології, а також представники НАН України:

  • д. геол.-мін. наук, професор, декан геолого-географічного факультетуЧеркез Євген Анатолійович(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);
  • д. геол. наук, професор, завідувач кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеологіїХомин Володимир Романович, д. геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Кузьменко Едуард Дмитрович (Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу);
  • д. геол. наук, доцент кафедри наук про Землю Мокрицька Тетяна Петрівна(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
  • д. економ. наук, доцент, професор кафедри підприємства Горшкова Лідія Анатоліївна(Запорізький національний університет);
  • д. техн. наук, ст. наук. співробітник Яковлєв Євген Олександрович(Інститут Телекомунікацій і Глобального Інформаційного Простору НАН України).

Під час роботи Круглого столу були обговорені основні проблеми та виклики сьогодення при підготовці фахівців у галузі Наук про землю, зокрема гідрогеологів та інженер-геологів. Учасники Круглого столу обмінялися досвідом у підготовці навчальних планів, програм, організації та проведення практик, науково-дослідної роботи. Обговорили необхідність та доцільність подальшої співпраці з метою забезпечення високоякісної підготовки фахівців.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *