Підземна гідросфера – це джерело чистої питної води, можливість отримання лікувальних мінеральних вод, це використання тепла землі, а також витяг цілого ряду необхідних для промисловості мікроелементів.
Щоб підземна гідросфера все це забезпечувала – її потрібно охороняти, а це значить раціонально використовувати її ресурс, контролювати і не допускати її забруднення, вивчати лікувальні властивості мінеральних вод з метою ефективного їх використання. Багато випускників кафедри гідрогеології працюють в геологорозвідувальних експедиціях і інших організаціях, що займаються вивченням і експлуатацією питних і лікувальних вод, а також їх охороною.

У відповідності із спеціалізацією «Охорона підземної гідросфери» на кафедрі гідрогеології читаються такі курси:

 • Охорона підземних вод від забруднення та виснаження
 • Моніторінг гідрогеологічного середовища
 • Методи очистки підземних вод
 • Основи водного господарства та організація господарсько-питного водопостачання
 • Медична гідрогеологія
 • історія і методологія гідрогеології;
 • Геоінформаційні системи в гідрогеології;
 • Основи теорії фільтрації;
 • Радіогідрогеологія;
 • Науково – дослідницький практикум в гідрогеології
 • Екологічна експертиза і аудит
 • Гідрогеологія родовищ корисних копалин
 • Гідроекологія