20 жовтня 2016 року

НА ЗАСІДАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.051.26  ВІДБУВСЯ  УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ДВОХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

Захист дисертації Сухова Валерія Васильовича “Гідрогеологічні особливості розвитку суфозії та карсту карбонатних порід на території Святогірського історично-архітектурного комплексу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальність 04.00.06 – гідрогеологія.

Захист дисертації Остроух Оксана Анатоліївна  “Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальність 04.00.06 – гідрогеологія.

5  10

22 ЖОВТНЯ 2015 Р. НА ЗАСІДАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІДБУВСЯ УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ДВОХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

Стебельська Г.Я. Геолого-промислові передумови розвідки та розробки покладів високов’язкої нафти і природних бітумів родовищ Дніпровсько-Донецької западини. Дисертація, 12.10.2015 р.

Амджаді Азіз. Гідрогеохімічні особливости грунтових вод Хоррамабадського і Ширазького басейнів(Західний Іран). Дисертація, 12.10.2015 р.