І наукова конференція

«Проблеми гідрогеології на сучасному етапі».

Присвячена пам’яті професора Харківського університету І.К. Решетова

Решетов

 І. К. Решетов

Решетов Іван Костянтинович народився 26 серпня 1939 року. У 1957 був зарахований студентом до Харківського державного університету імені Горького на геолого-географічний факультет, який закінчив у 1962 році. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Закономірності формування підземних вод в малих артезіанських басейнах Північно-Західного Донбасу» у 1979 році. У 1996 році здобув науковий ступінь доктора геолого-мінералогічних наук, захистивши докторську дисертацію за темою «Геолого-гідрогеологічне прогнозування підземних вод Північно-Західного Донбасу в умовах техногенезу». Вчений спрогнозував та відкрив малі артезіанські басейни Північно-Західного Донбасу, розробив концепцію зв’язку якості підземних вод зі станом здоров’я населення. Був членом спеціалізованої вченої ради ВАК України з геологічних наук, членом редколегії журналу «Охорона довкілля та проблеми життєдіяльності», відповідальним секретарем Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (серія «Геологія. Географія. Екологія»), членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2011 році посів посаду завідувача кафедри гідрогеології ГГФ.

Автор понад 170 наукових робіт та більш ніж 50 науково-дослідних звітів, у тому числі 5 монографій, 2 препринти, З навчальних посібника. Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1994 р.), медаллю імені академіка В.І. Лучицького (2003 р.) та грамотами університету, міської та обласної рад.

Іван Костянтинович передчасно помер 13 лютого 2012 року.

На конференції було представлено 60 доповідей із освітніх, науково-дослідних та виробничих установ і організацій України. Під час конференції працювало 4 секції:

– «Оцінка стану та перспективи використання підземних вод»;

– «Нафтогазова гідрогеологія»;

– «Охорона підземної гідросфери»;

– «Інженерно-геологічний захист теорії».

Організаторами конференції стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут природних газів, Український науково-дослідний інститут інженерно-технічних вишукувань, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища, Інститут геологічних наук НАН України.

Інформаційну підтримку забезпечували: журнал «Геолог України», «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Відкриття I наукової конференції «Проблеми гідрогеології на сучасному етапі». Учасників вітає декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, д. геогр. н., проф. В.А. Пересадько

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Виступ професора кафедри гідрогеології канд. геол.-мін. н. Терещенко В.О.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Виступ доцента кафедри гідрогеології Прибилової В.М.

Учасники конференції представляють: 3 класичних університети Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 5 інших вищих навчальних закладів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний технічний університет «ХПІ», Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, Харківський національний університет міського господарства, Харківський національний університет будівництва і архітектури імені О.М. Бекетова. Також у конференції брали участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАО «УкрГидропроект», Інститут водних проблем та меліорації Національної аграрної академії наук України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Серед учасників конференції – представники наступних міст України:

 • 45 осіб – Харків;
 • 27 осіб – Київ;
 • 5 осіб – Дніпропетровськ;
 • 2 особи – Івано-Франківськ;
 • 1 особа – Полтава.

Серед учасників конференції:

 • докторів наук – 7;
 • кандидатів наук – 26;
 • наукових співробітників – 11;
 • аспірантів – 13;
 • студентів – 3;
 • викладачів – 8;
 • інші – 12.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Виступ професора кафедри гідрогеології доктор географічних наук Нємця К.А.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Колективне фото

 

За підсумками конференції виданий збірник матеріалів «Проблеми гідрогеології на сучасному етапі».

777