Геологія (бакалавр)

Геологія (бакалавр)

Код: 6.040103

Галузь знань: Природничі науки

Опис:

Геологія це багатогранний комплекс наук, що вивчає склад, будову, історію розвитку Землі  та  розміщення в ній корисних копалин.

Геологи вирішують різноманітні задачі: прогнозують та шукають родовища корисних копалин, виявляють та оцінюють запаси підземних вод, проводять інженерно-геологічні вишукування для побудови заводів, житлових будинків, різних типів споруд.

Для рішення цих задач геолог повинен визначати за допомогою різних приладів мінерали та гірські породи, їх вік, досліджуючи рештки давніх рослин та тварин; описувати геологічні процеси, що протікають на поверхні та в надрах Землі; інструментально з’ясовувати тип залягання гірських порід; характеризувати вплив ґрунтів на інженерні споруди; визначати умови формування та якісні характеристики підземних вод.

Випускаюча кафедра: кафедра гідрогеології  hydrogeology.univer.kharkov.ua

Перспективи:

Випускники працюють асистентами геолога, гідрогеолога, геохіміка, геофізика, геолога нафтогазорозвідки, професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт.

Випускники працюють в геологічних організаціях, виробничих та нафтовидобувних підприємствах

Контактна особа: декан факультету,

професор Пересадько Віліна Анатоліївна

Телефон: +380 (57) 707-55-74

Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-65

Рівень: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: бакалавр геології

Строки навчання: 1 рік

Передумова: повна загальна середня освіта

Випробування: українська мова та література (обов’язковий), Географія (профільний), Математика або Історія (на вибір)

Факультет: геологіі, географіі, рекреації і туризму
www-geology.univer.kharkov.ua