Інженерна геологія – наука, що вивчає властивості гірських порід (ґрунтів), природні геологічні і техногенно-геологічні (інженерно-геологічні) процеси у верхніх шарах земної кори у зв’язку з будівельною діяльністю людини.
Головна мета інженерної геології – вивчення природної геологічної обстановки місцевості до початку будівництва, а також прогноз тих змін, які відбудуться в геологічному середовищі, і в першу чергу в породах, у процесі будівництва та при експлуатації інженерних споруд. У сучасних умовах жоден будинок або друга інженерна споруда не може бути спроектована, побудована і надійно експлуатуватися без достовірних і повних інженерно-геологічних матеріалів. Все це і визначає основні завдання, які стоять перед  інженерами-геологами в процесі дослідних робіт ще до початку проектування об’єкту (при ухваленні рішення про будівництво, про інвестування проектів і т. п.) Гідрогеологія знаходиться в тісному контакті з інженерною геологією. Вода може впливати на ґрунти (глини, суглинки, леси та інш.), у результаті чого будуть активізуватися такі процеси, як зсуви, обвали, нерівномірні рухи ґрунту. Все це приводить до великих проблем при збережені інженерних споруд, будинків, архітектурних пам’ятників, тощо. Прогнозувати або попередити ці процеси можуть фахівці, які мають кваліфікацію інженера-геолога. Кафедра гідрогеології протягом багатьох років готує таких фахівців. Більшість із них працює в інженерно-геологічних і будівельних організаціях, а також у спеціалізованих відділах вишукувань проектних інститутів.
У відповідності зі спеціалізацією «Інженерно-геологічний захист території», на кафедрі гідрогеології читаються такі курси:

  • Інженерно-геологічний моніторинг споруд
  • Технічна меліорація ґрунтів
  • Нормативна база інженерно-геологічних досліджень
  • Регіональна інженерна геологія
  • Гідрогеомеханіка та інженерна гідрогеологія
  • Науково-дослідний практикум в гідрогеології;
  • Геоінформаційні системи в гідрогеології
  • Гідротехнічні споруди
  • Інженерно – геологічне моделювання