ІІ наукова конференція

«Актуальні проблеми гідрогеології».

4–6 листопада 2015 р.

На конференції було представлено 64 доповіді із освітніх, науково-дослідних та виробничих установ і організацій України. Під час конференції працювало 5 секцій:

– «Оцінка стану та перспективи використання підземних вод»;

– «Гідрогеологія родовищ корисних копалин»;

– «Екологічна гідрогеологія»;

– «Інженерно-геологічний захист територій»;

– «Сучасні геологічні дослідження».

Організаторами конференції стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут природних газів, Український державний головний науково-дослідний та виробничий інститут інженерно-геологічних та екологічних вишукувань, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища, Інститут геологічних наук НАН України, Український науково-дослідний Інститут екологічних проблем, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

Інформаційну підтримку забезпечував «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».

IMG_4400

Відкриття ІІ наукової конференції “Актуальні проблеми гідрогеології”. Учасників вітає перший заступник голови оргкомітету декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, д. геогр. н., проф. В.А. Пересадько.

Учасники конференції представляли: 4 класичних університети Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 3 інших вищих навчальних закладів – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний університет міського господарства, Харківський національний університет будівництва і архітектури імені О.М. Бекетова, Луганський національний аграрний університет. Також у конференції брали участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», УГНДІ «УкрВОДГЕО», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАНУ.

IMG_4460

Виступ к. тех. н., проф. О.М. Касимова

IMG_4478

Виступ к. тех. н. В.Ф. Костенко

Серед учасників конференції – представники наступних міст України:

 • 41 особа – Харків;
 • 25 осіб – Київ;
 • 8 осіб – Дніпропетровськ;
 • 4 особи – Івано-Франківськ;
 • 4 особи – Артемівськ Донецької обл.;
 • 2 особи – Львів;
 • 1 особа – Татарбунари Одеської обл.

Серед учасників конференції:

 • академік НАН України – 1;
 • докторів наук – 8;
 • кандидатів наук – 28;
 • наукових співробітників – 15;
 • аспірантів – 14;
 • студентів – 3;
 • викладачів – 10;
 • інші – 7.
IMG_4414
Конференцію вітає в онлайн-режимі зав. кафедри гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Т. Шевченка, д. геол. н., доц. О.Є. Кошляков

IMG_4418

Онлайн-доповідь ассистента кафедри економічної геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ІФНТУНГ Мазур А.П.

IMG_4405

Виступ професора кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин, д. геол. – мін. н., проф. В.Г. Суярка.

_DSC0010

Колективне фото

 

За підсумками конференції видано збірник матеріалів «Актуальні проблеми гідрогеології».

888