ІІ наукова конференція

«Актуальні проблеми гідрогеології».

4–6 листопада 2015 р.

На конференції було представлено 64 доповіді із освітніх, науково-дослідних та виробничих установ і організацій України. Під час конференції працювало 5 секцій:

– «Оцінка стану та перспективи використання підземних вод»;

– «Гідрогеологія родовищ корисних копалин»;

– «Екологічна гідрогеологія»;

– «Інженерно-геологічний захист територій»;

– «Сучасні геологічні дослідження».

Організаторами конференції стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут природних газів, Український державний головний науково-дослідний та виробничий інститут інженерно-геологічних та екологічних вишукувань, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища, Інститут геологічних наук НАН України, Український науково-дослідний Інститут екологічних проблем, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

Інформаційну підтримку забезпечував «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».

Відкриття ІІ наукової конференції “Актуальні проблеми гідрогеології”. Учасників вітає перший заступник голови оргкомітету декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, д. геогр. н., проф. В.А. Пересадько.

Учасники конференції представляли: 4 класичних університети Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 3 інших вищих навчальних закладів – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний університет міського господарства, Харківський національний університет будівництва і архітектури імені О.М. Бекетова, Луганський національний аграрний університет. Також у конференції брали участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», УГНДІ «УкрВОДГЕО», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАНУ.

Виступ к. тех. н., проф. О.М. Касимова

 

Виступ к. тех. н. В.Ф. Костенко

Серед учасників конференції – представники наступних міст України:

 • 41 особа – Харків;
 • 25 осіб – Київ;
 • 8 осіб – Дніпропетровськ;
 • 4 особи – Івано-Франківськ;
 • 4 особи – Артемівськ Донецької обл.;
 • 2 особи – Львів;
 • 1 особа – Татарбунари Одеської обл.

Серед учасників конференції:

 • академік НАН України – 1;
 • докторів наук – 8;
 • кандидатів наук – 28;
 • наукових співробітників – 15;
 • аспірантів – 14;
 • студентів – 3;
 • викладачів – 10;
 • інші – 7.

Конференцію вітає в онлайн-режимі зав. кафедри гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Т. Шевченка, д. геол. н., доц. О.Є. Кошляков

 

Онлайн-доповідь ассистента кафедри економічної геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ІФНТУНГ Мазур А.П.

 

Виступ професора кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин, д. геол. – мін. н., проф. В.Г. Суярка.

 

Колективне фото

 

За підсумками конференції видано збірник матеріалів «Актуальні проблеми гідрогеології».