БАКАЛАВРИ 

1 курс

Загальна гідрогеологія   

Охорона праці та БЖД в галузі 

Математичні методи в науках про Землю  

Фізика Землі 

Вступ до фаху 

Основи геоінформатики 

Екологічна безпека 

 

2 курс

Основи наукових досліджень

 

3 курс

Інженерна геологія 

Нафтогазова гідрогеологія

Економічна геологія

Виробнича практика 

4 курс

 

Динаміка підземних вод 

Регіональна гідрогеологія

Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань

Гідрогеологічне моделювання 

Гідрогеохімія

Радіогідрогеологія

Оцінка запасів підземних вод 

Спеціальна гідрогеологія 

Механіка ґрунтів

Інженерна гідрогеологія

МАГІСТРИ

5 курс

Історія та методологія гідрогеології 

Еколого-геохімічна зйомка 

Геоінформаційні системи в гідрогеології 

Мінеральні води 

Моніторинг гідрогеологічного середовища 

Охорона та раціональне використання підземних вод

Гідрогеологія родовищ корисних копалин 

Ресурси підземних вод

Новітні технології контролю водних об’єктів 

Медична гідрогеологія 

Основи водного господарства та контроль якості підземних вод 

Геотермія та нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Гідрогеологія нафтових і газових родовищ 

Науково-дослідна практика 

АСПІРАНТУРА

Геологія, пошуки та розвідка родовищ нафти і газу

Екологічна безпека 

Сучасні технології екологічної безпеки