Навчальна практика студентів

У процесі навчання студенти, які навчаються на кафедрі гідрогеології, проходять щорічну практику по обраній спеціальності. Так після першого курсу навчання студенти виїжджають на практику, де вони одержують перші практичні навички з дисципліни «Загальна геологія».
Після завершення навчання на другому курсі студенти проходять виробничу практику на факультетській базі в с. Каменка Ізюмського району. Тут студенти навчаються навичкам буріння свердловин , методам проведення геофізичних і гідрогеологічних досліджень, а також методам проведення геологорозвідувальної зйомки.


Після третього курсу навчання студенти проходять польову  практику за спеціальністю “гідрогеологія”. Проводиться практика на базі польових об’єктів гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань інституту ДП “УКРНДПНТВ” в м. Харків  та його околицях. Умови проведення практики максимально наближені до роботи виробничих геологічних організацій, експедицій і партій.

Під час проходження практики студенти мають набути практичного досвіду в організації і проведенні різноманітних польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт і вишукувань.

  • оволодіти вправами вивчення та опису відслонень;
  • набути практичного досвіду у веденні документації гірничих виробок;
  • оволодіти прийомами відбору зразків гірських порід порушенної і непорушенної структури;
  • набути досвіду в проведенні польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт (ручне буріння свердловин, наливи в шурфи, зсувні випробування грунтів, тощо);
  • оволодіти вправами вивчення та опису джерел підземних вод;
  • оволодіти прийомами відбору і консервації проб підземних і поверхневих вод;
  • навчитись виконувати польові гідрохімічні дослідження;

 • набути досвіду в проведенні польових гідрологічних досліджень річки;
 • засвоїти методи і прийоми камеральної обробки польових матеріалів гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень;
 • набути досвіду в складанні та захисті гідрогеологічних звітів;

Надалі  в процесі проходження переддипломної практики ці матеріали, доповнені спеціальними дослідженнями, стають основою для одержання ступеня магістра або спеціаліста геології за фахом «гідрогеологія”.