Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

спеціальність 103 “Науки про Землю” освітня програма “Прикладна гідрогеологія”:

1) Українська мова (обов’язковий)

 2) Математика (основний)
 3) Вибірковий  –   Іноземна мова або Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
4) Середній бал документа про освіту

Прийом документів:

На денну та заочну форму навчання орієнтовно з 14 липня 2021 р.

Порядок прийому

Вступники на бакалаврській рівень освіти можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності (освітні програми, спеціалізації) на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Заяви, подані на певну освітню програму до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви виключно в електронній формі. Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті,що працює тільки протягом вступної кампанії.

!!  Інформація щодо подання електронних заяв 

!!  Відеоінструкція щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки, нозологію, мову тощо) та форму навчання. Під час подання заяв вступник зазначає у кожній із заяв її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У паперовій формі можуть подавати лише вступники, які мають: спеціальні умови на участь у конкурсі; право на зарахування за квотами; розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО. Паперова заява подається особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.

Вступники на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Документи до вступу:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

— документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

— документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Реєстрація електронних кабінетів   з 1 липня
Прийом заяв   14-23 липня
Вступні іспити, творчі конкурси   1-13 липня (бюджет)   14-23 липня (контракт)
Співбесіди   17-19 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за співбесідою та квотою-2    до 12:00 20 липня
Подача документів для виконання вимог до зарахування за співбесідою та квотою-2   до 10:00 23 липня
Зарахування за співбесідою та квотою-2   до 15:00 23 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)   до 28 липня
Подача документів для зарахування на бюджет   до 18:00 02 серпня
Зарахування вступників на бюджет   09 серпня
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт   до 19 серпня
Зарахування вступників на контракт   Строк – у Правилах прийому закладу освіти (не пізніше ніж 30 листопада)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — за особистим вибором оригінали або копії;

— сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — за особистим вибором оригінали або копії;

— медичну довідку за формою 086-У;

— 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

— шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

— 2 конверти.

Подробиці на сайті: start.karazin.ua

 До уваги вступників які вступають до магістратури!

Прийом заяв і документів триватиме з 15 липня до 23 липня 2021 року!

Проведення вступних іспитів почнеться