IІІ наукова конференція

«Гідрогеологія: наука, освіта, практика».

2–4 листопада 2016 р.

Організаторами конференції стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут природних газів, Український державний головний науково-дослідний та виробничий інститут інженерно-геологічних та екологічних вишукувань, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища, Інститут геологічних наук НАН України, Український науково-дослідний Інститут екологічних проблем, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

Інформаційну підтримку забезпечував «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».

На конференції було представлено 64 доповіді із освітніх, науково-дослідних та виробничих установ і організацій України. Під час конференції працювало 6 секцій:

– «Оцінка стану та перспективи використання підземних вод»;

– «Геологія та гідрогеологія родовищ корисних копалин»;

– «Екологічна геологія та гідрогеологія»;

– «Геохімія навколишнього середовища»;

– «Інженерно-геологічні дослідження»;

– «Інноваційні підходи при викладанні наук про Землю ».

IMG_5762Відкриття III наукової конференції «Гідрогеологія: наука, освіта, практика». Учасників вітає заступник голови оргкомітету зав. кафедри гідрогеології к. тех. наук, доцент Удалов Ігор Валерійович.

Учасники конференції представляли: 4 класичних університети Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 3 інших вищих навчальних закладів – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний університет міського господарства, Харківський національний університет будівництва і архітектури імені О.М. Бекетова, Луганський національний аграрний університет. Також у конференції брали участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», УГНДІ «УкрВОДГЕО», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАНУ.

 

IMG_5770Учасників вітає заступник декана ФГГРТ доцент кафедри фізичної географії та картографії Клименко Валентина Григорівна
IMG_5788Учасників вітає  заступник декана з наукової та інноваційної роботи, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Олег Вадимович Полевич
IMG_5815Конференцію вітає в онлайн-режимі зав. кафедри гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Т. Шевченка, д. геол. н., доц. О.Є. Кошляков
IMG_5850Онлайн-доповідь ассистента кафедри економічної геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ІФНТУНГ Мазур А.П.

IMG_5880

Виступ професора, к. геолого-мінерологічних наук  ХНУ імені Каразіна Терещенко Віктора Олександровича

IMG_5934

Виступ к. геолого-мінерологічних наук, академіка Академії будівницва України зав. кафедри геотехніки та підземних споруд ХНУБА Стрижельчик Геннадій Георгійович

IMG_6022

Виступ к. технічних наук Яковлєва Валерія Володимировича
IMG_5969Виступ к. технічних наук, професора Касимова Олександра Меджитовича

IMG_6009

Колективне фото учасників