IІІ наукова конференція

«Гідрогеологія: наука, освіта, практика».

2–4 листопада 2016 р.

Матеріалы конференції

Організаторами конференції стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Український науково-дослідний інститут природних газів, Український державний головний науково-дослідний та виробничий інститут інженерно-геологічних та екологічних вишукувань, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища, Інститут геологічних наук НАН України, Український науково-дослідний Інститут екологічних проблем, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

Інформаційну підтримку забезпечував «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».

На конференції було представлено 64 доповіді із освітніх, науково-дослідних та виробничих установ і організацій України. Під час конференції працювало 6 секцій:

– «Оцінка стану та перспективи використання підземних вод»;

– «Геологія та гідрогеологія родовищ корисних копалин»;

– «Екологічна геологія та гідрогеологія»;

– «Геохімія навколишнього середовища»;

– «Інженерно-геологічні дослідження»;

– «Інноваційні підходи при викладанні наук про Землю ».

Відкриття III наукової конференції «Гідрогеологія: наука, освіта, практика». Учасників вітає заступник голови оргкомітету зав. кафедри гідрогеології к. тех. наук, доцент Удалов Ігор Валерійович.

Учасники конференції представляли: 4 класичних університети Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 3 інших вищих навчальних закладів – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний університет міського господарства, Харківський національний університет будівництва і архітектури імені О.М. Бекетова, Луганський національний аграрний університет. Також у конференції брали участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій: Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», УГНДІ «УкрВОДГЕО», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАНУ.

 

Учасників вітає заступник декана ФГГРТ доцент кафедри фізичної географії та картографії Клименко Валентина Григорівна
Учасників вітає  заступник декана з наукової та інноваційної роботи, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Олег Вадимович Полевич
Конференцію вітає в онлайн-режимі зав. кафедри гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Т. Шевченка, д. геол. н., доц. О.Є. Кошляков
Онлайн-доповідь ассистента кафедри економічної геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ІФНТУНГ Мазур А.П.

Виступ професора, к. геолого-мінерологічних наук  ХНУ імені Каразіна Терещенко Віктора Олександровича

Виступ к. геолого-мінерологічних наук, академіка Академії будівницва України зав. кафедри геотехніки та підземних споруд ХНУБА Стрижельчик Геннадій Георгійович

Виступ к. технічних наук Яковлєва Валерія Володимировича
Виступ к. технічних наук, професора Касимова Олександра Меджитовича

Колективне фото учасників