Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі повної загальної середної освіти

Програма вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

 Програма фахового екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

 Програма додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійні програми “Геологія”“Інженерна геологія”,“Геологія нафти і газу”“Екогеохімія”“Гідрогеологія”)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з гідрогеології для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма “ГІДРОГЕОЛОГІЯ”)