Доцент кафедри гідрогеології, кандидат геологічних наук. В 2000 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з відзнакою за фахом «Гідрогеологія й інженерна геологія» і одержала кваліфікацію геолога-гідрогеолога. В 2003 році закінчила аспірантуру. Працювала старшим викладачем і старшим науковим співробітником на кафедрі гідрогеології і на кафедрі геології. З 2011 року займає посаду доцента кафедри гідрогеології. Виконує обов’язки вченого секретаря Вченої ради ФГГРТ, вченого секретаря спеціалізованої Вченої ради   К 64.05126, секретаря методичної комісії ФГГРТ. В 2011 році. захистила кандидатську дисертацію в Інституті геологічних наук НАН України по темі «Мікрокомпонентний склад питних вод водозаборів малих міст Харківщини». Працює над докторською дисертацією на тему: «Оцінка та прогноз якості питнихпідземних вод центральної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в умовах техногенного навантаження».

Викладає курси: «Основи гідрогеології та інженерної геології», «Спеціальні розділи гідрогеології», «Регіональна гідрогеологія та гідрогеологія України»,«Медична гідрогеологія»,  «Оцінка запасів підземних вод», «Мінеральні води».

Напрямок наукової діяльності – якісний склад підземних вод, проблеми охорони підземної гідросфери, вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище і здоров’я населення

Автор понад 120 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 підручник.

Кімната: 2-57

Тел. робочий: 707-50-74

E-mail: pribylovavn@gmail.com

 Список публікацій

Профіль у Google Academia

Профіль у ORCID

Профіль ResearchGate