Завідувач кафедри.

Професор, доктор геологічних наук. Закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (1998). Після закінчення працював в АПГ «Геотех», на посаді гідрогеолога. З 2000 по 2008 р. в Українському науково-дослідницькому інституті екологічних проблем (провідний інженер, науковий співробітник, старший науковий співробітник). В 2007 р. захистив дисертацію на тему «Вплив «мокрої» консервації шахт на еколого-радіологічний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)».

Викладає курси: “Еколого-геохімічна  зйомка”, “Основи гідрогеології та інженерної геології”, “Спеціальні розділи в гідрогеології”, “Методика гідрогеологічних досліджень та інженерно-геологічних досліджень”, “Моніторинг гідрогеологічного середовища”, “Радіогідрогеологія”.

Напрямок наукової діяльності – проблеми охорони підземної гідросфери, екологічна гідрогеологія, вплив техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Автор більше 70 наукових публікацій, серед яких 2 навчально-методичні посібники: «Охорона підземних вод від забруднення та виснаження», «Основи гідрогеології та інженерної гідрогеології». Працює над докторською дисертацією.

Кімната 2-61а

Список публікацій

E-mail udalov@karazin.ua

Профіль у Google Academia

Профіль у ORCID

профіль ResearchGate

Тел./факс : 707-54-59