Доцент кафедри гідрогеології. Закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького з відзнакою (1973). Працював у лабораторії інженерної гідрогеології Державного НДІ Укрводгео. З 1976  працює в університеті (завідувачем лабораторією моделювання гідрогеологічних процесів, ст. викладач, доцент). З 2003 року заступник завідувача кафедри гідрогеології.

Викладає курси: “Вступ до фаху”, “Основи гідрогеології та інженерної геології”, “Динаміка підземних вод”, “Спеціальні розділи в гідрогеології”,  “Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень”, “Гідрогеологічне прогнозування”, “Осн. водного господарства та організація господарсько-питного водопостачання”, “Охорона підземних вод від забруднення та виснаження”,  “Методи очистки підземних вод”, “Гідрогеологія України”.

Напрямок наукової діяльності – моделювання гідрогеологічних процесів для водозабезпечення, зміни режиму і якості підземних вод в умовах кріолітозони, використання методів багатомірного статистичного аналізу в гідрогеології, оцінка впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище.

Автор і співавтор більше 93 наукових праць, у тому числі однієї монографії, 13 навчальних посібників і підручника. У співавторстві з І. В. Удаловим опублікував навчальний посібник «Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика». Підручник«Гідрогеологія»і навчальний посібник«Багатовимірний статистичний аналіз в гідрогеології»рекомендовані Міністерством освіти і науки України як підручник і навчальних посібник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Кімната 2-55

Список публікацій

Профіль у Google Academia

Профіль у ORCID

Профіль ResearchGate